s

Försäljningsvillkor

Paragraf 1: Tillämpningsområde

 • Försäljningsvillkoren gäller uteslutande det befintliga avtalsförhållandet mellan LeTextile.fr och dess kunder.
 • Försäljningsvillkoren syftar till att specificera kundens rättigheter och skyldigheter med avseende på de varor som säljs på LeTextile.fr
 • Vid händelse av att en beställning genomförs, avser avtalet distanshandel och omfattas av fransk lag.
Företaget som ansvarar för erbjudandena är:
 • SASU SPACESHIP 2560 CORNICHE MARIUS ESCARTEFIGUE, 83100 TOULON - , FRANKRIKE,VIKTIGT: var god returnera inte produkter till den här adressen. Önskar du returnera en produkt, kontakta oss först via e-post. Vi kommer att förse dig med ett returspårningsnummer samt rätt adress för att skicka ditt paket.
 • Siret 809 129 208 RCS PARIS
 • Aktiekapital 1 000 EURO
 • Erbjudandena och priserna är giltiga så länge de är synliga på webbplatsen och ryms inom begränsningarna för den tillgängliga lagerhållningen.
 • I händelse av tvist är försäljningsvillkoren och priserna de som gäller vid tidpunkten för beställningen.

Paragraf 2: Produkter

 • Produkter kan komma att läggas till eller tas bort från webbplatsen. Varorna överensstämmer med fransk lagstiftning.

Paragraf 3: Beställningar

 • Vi uppfyller din beställning inom begränsningarna för de produkter som finns i lager. Om en vara inte är tillgänglig efter beställningen kommer vi att meddela dig via e-post om leveransförsening, alternativt kan vi återbetala till dig om du så önskar.
 • Minsta beställningsbelopp är 8 €.
 • Genom att bekräfta din beställning godkänner du samtliga försäljningsvillkor.
 • Full betalning krävs vid beställning.

Paragraf 4: Priser

 • De angivna priserna i euro inkluderar samtliga skatter och exkluderar fraktkostnader.
 • Vid validering av beställningen kommer ett ordernummer att meddelas kunden via e-post.

Paragraf 5: Betalning

 • Betalning ska ske då beställningen fullbordas. Betalningar sker med kreditkort via PayPals säkra krypteringssystem 256 SSL.
 • Fraktkostnader (inklusive ett bidrag till förberedelsekostnader, förpackningar och porto) är ett schablonbelopp och uppgår till 12,99 € inklusive skatt.

Paragraf 6: Leverans

 • Leverans sker enligt den adress som anges i beställningsformuläret. Paketet innehåller beställda artiklar, förpackning samt en detaljerad leveransfaktura. Förpackningen bör sparas vid händelse av en returförfrågan.
 • Vid leveransen måste du kontrollera förpackningens skick och rapportera eventuella fel till transportbolaget.

Paragraf 7: Garantier & returer

 • Garantin som gäller för den sålda produkten är den som erbjuds av tillverkaren. Du måste behålla inköpsfakturan.
 • Vid händelse av en defekt produkt är ingen retur möjlig efter att garantiperioden har löpt ut.
 • Produkter som returneras med fläckar eller märken på grund av användning återbetalas inte.
 • En returnering kan endast slutföras efter att kunden har fått ett returnummer, och detta returnummer är giltigt i 8 kalenderdagar.
 • Föremål i bubbelplast som har öppnats återbetalas inte.
 • Returnerade extradelar accepteras endast om de befinner sig i sin intakta originalförpackning.

Paragraf 8: Återbetalningar

 • Vi garanterar en återbetalning via PayPal inom en period som understiger 30 dagar från mottagandet av det returnerade paketet.
 • Inga returer från betalning vid leverans kommer att accepteras.

Paragraf 9: Ångerrätt

 • Från och med leveransdagen för din beställning har du en returperiod på 14 dagar under vilken du kan utöva din ångerrätt. (C consummation art L 121-20).
 • Returkostnader för leverans ligger på ditt ansvar.
 • Inga ofullständiga, slitna, skadade eller smutsiga produkter accepteras i retur.
 • För att returnera produkter inom ångerrättsperioden måste kunden först få ett returnummer från SPACESHIP (kontakta oss via e-post:  contact@LeTextile.fr)

Paragraf 10: Äganderättsförbehållning

 • De levererade varorna förblir vår egendom tills det att du har uppfyllt alla dina skyldigheter gentemot oss, särskilt vad gäller full betalning.

Paragraf 11: Dataskydd

 • Den information som begärs från kunden är delvis nödvändig för att behandla och utföra deras förfrågningar, och delvis användbar för oss att känna till samt för att förbättra tjänsterna.
 • Kunden har rätt att få tillgång till och korrigera personuppgifter angående dem.

Paragraf 12: Ansvar

 • Fotografierna av produkterna tillhör tillverkarna. Om de innehåller fel kan SPACESHIP inte hållas ansvarig.
 • I händelse av skada på en person eller egendom orsakad av en defekt eller felanvänd produkt kan endast tillverkaren av produkten, eller användaren i händelse av felanvändning, hållas ansvarig av konsumenten.
 • SAS SPACESHIP kan inte hållas ansvarig vid brist på lager, force majeure, eller vid störningar eller strejker från transportföretaget.
 • De produkter som erbjuds är till för privatpersoner och är inte avsedda för yrkesverksamma.

Paragraf 13: Tillämpliga lagar

 • Samtliga paragrafer i Försäljningsvillkoren är underlydande fransk lag.

Paragraf 14: Jurisdiktion

 • De relevanta domstolarna vid händelse av en tvist är de som befinner sig i Paris, FRANKRIKE.
HOm du har en fråga, klicka här.